سحابی رز Rozet Nebula


Title سحابی رز Rozet Nebula
Hit 3721
Photographer سجاد اصغریسجاد اصغری
Location روستای شور آباد
Camera canon 40d modified
Telescope vixen ed115s
F 5.2
Exposure 2h 40min
ISO 1600
Photography Techniques Frame Stack


2 comments have been posted.

سجاد عزیز عکس بسیار زیبایی است زحمت زیاد شما برای یک عکاسی عمق آسمان دقیق را از نزدیک شاهد بودم. نتیجه هم بسیار زیبا و خوب شد. موفق باشی
سلام آقای اصغری عزیز تصویر بسیار زیبایی شده ، دستتون درد نکنه .
Top