بر فراز ابر ها


نمای آسمان شب بر فراز ابر و جنگل
Title بر فراز ابر ها
Hit 981
Photographer Ali AeinjamshidAli Aeinjamshid
Location استان گیلان-تالش
Camera canon600d
Lens 24mm stm f2.8
Lens Aperture 2.8
Exposure 20s
ISO 1600
Photography Techniques تک شات
Accessories سه پایهwf6615
Date of photography شهریور1396


No comments have been posted.

Top