بازمانده

 

بازمانده ابرنواختری سحابی مدولا


آسمان زمستان و زمین بازمانده

مثلث زمستان بر فراز روستای اصفهک

veil nebula بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام «پرده – Veil»

تصویری که مشاهده می‌کنید بخشی از سحابی یک بازمانده‌ی ابرنواختری به‌نام « پرده – Veil» است که در صورت فلکی دجاجه (قو)‌ قرار دارد. این سحابی بخش کوچکی از سحابی حلقه‌ی دجاجه است که ویلیام هرشل آن ‌را کشف کرد.

گنبد های شهمیر در گذر زمان


بازمانده ی راه شیری

راه شیری در هنگام غروب صورت فلکی دجاجه

Top