NGC1499


این سحابی زیبا که در صورت فلکی برساووش قرار دارد در این شبها ارتفاع کمی دارد چون فصل عکاسی از آن گذشته است. اما این احتمال وجود دارد که با دیدن این عکس خاطرات شبهای عکاسی خودتان برایتان زنده شود.
Title NGC1499
Hit 3312
Location دامغان
Camera Nikon D7100
Lens 70-300 Nikkor
Lens Aperture f/8
Exposure 20 فریم 3 دقیقه ای . جمعا یکساعت
Filter بدون فیلتر
ISO 1600
Accessories ًٍEQ3 mount
Date of photography 11/03/2015


No comments have been posted.

Top