سحابی های اطراف ستاره دنب


سحابی های اطراف ستاره دنب صورت فلکی ماکیان (دجاجه)
20 دقیقه نوردهی در 5 فریم عکس
لنز سامیانگ 35 میلیمتر F1.4  در F2
دوربین 40 دی Modyfy
روستای هونجان تیر 1391
Title سحابی های اطراف ستاره دنب
Hit 6167
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای هونجان
Camera کانن 40 دی مودیفای
Lens 35 میلیمتر
Lens Aperture 2
Telescope .
F .
Exposure 20 دقیقه
Filter .
ISO 3200
Photography Techniques Frame Stack
Accessories موتور ردیاب تلسکوپ


No comments have been posted.

Top