تصویر موزاییکی ماه


Title تصویر موزاییکی ماه
Hit 3597
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location پشت بام منزل
Camera کانن 450دی
Telescope 120 آپو کروماتیک
ISO 400
Photography Techniques فیلم برداری و پردازش با رجیستکس و فتوشاپ
Date of photography 13/فروردین/94


2 comments have been posted.

از راهنمایی هایی که به من می کنید ممنونم امیدوارم با کمک شما بتوانم به موفقیت های بیشتری دست پیدا کنم
علی آقای عزیز عکس خیلی خوب و زیبایی گرفته اید. با توجه به صحبت پدر گرامیتان زحمت زیادی کشیده اید امیدوارم بتوانی موزاییک ماه را کاملتر از تصویر برداری کنی. میتوانی از پدیده رخ گرد هم چنین تصاویری بگیری و به عنوان یک کار علمی مربوط به ماه با ابزارت انجام دهی موفق باشی
Top