M78 Nebula


تصویر فوق از 20 فریم 88 ثانیه ای + 20 فلت + 10 دارک تهیه شده است.
Title M78 Nebula
Hit 2345
Photographer اکبر محبیاکبر محبی
Location شورآباد-اصفهان
Camera Nikon D5500
Lens Aperture 4
Telescope Skywatcher Quattro 10CF
F 1000
Exposure 30 دقیقه
ISO 1600
Photography Techniques PS, DSS
Accessories neq 6
Date of photography آذر 1395
keyword
سحابی


6 comments have been posted.

بسیار ممنون
اکبر آقای عزیز عجب عکس خوبی گرفتید بخصوص کادر زیبایی بستید. احسنت
آقا بیژن عزیز ممنونم
ممنون آقای رحیمی والا تنها خوبی نوردهی کم، همین میشه که عکس های زیادی میشه گرفت. :))
بسیار خوب و زیباست. شما مگه چند عکس اون شب گرفتین ما که رفتیم و خوابیدیم شما خوب همتی داشتین :)
Top