شکارچی زمستانی


در این نماصورت فلکی شکارچی نظاره گر درخت خشکیده و و همچنین آلودگی نوریست و از از این نما رنج می برد.مراقب طبیعت زمین و آسمان شبمان باشیم
Title شکارچی زمستانی
Hit 3087
Location سه قلعه
Camera nikon5200
Lens 18-55
Lens Aperture f/7.1
Exposure 15s
ISO 400
Date of photography 2.11.1394


No comments have been posted.

Top