رد ستارگان و ستاره قطبی بالای قلل دنا


Title رد ستارگان و ستاره قطبی بالای قلل دنا
Hit 3732
Location دشتک سی سخت
Camera Nikon D5300
Lens 18-55
Lens Aperture 4.5
Exposure 20
ISO 1600


2 comments have been posted.

با سلام تشکر از لطفتون عکس ترکیبی از 150 شات برای آسمان و یک شات پیش زمینه است..
عکس بسیار زیباست. منطقه مورد عکاسی خیلی خوب و زیباست. آیا تصویر عکاسی شده شما در یک فریم بوده یا نمای آسمان و زمین متفاوت بوده ؟ تمایز بین زمینه و آسمان در قسمت کوه و آسمان بسیار قابل تفیک است به همین دلیل این سوال را پرسیدم موفق باشید
Top