کهکشان راه شیری و مصر


آلودگی نوری سمت چپ مربوط به روستای مصر هست و عکس هم کهکشان راه شیری رو بر فراز این روستا نشون میده.

Title کهکشان راه شیری و مصر
Hit 4055
Location روستای مصر
Camera canon 6D
Lens 14 mm samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 1250
Photography Techniques پانوراما


No comments have been posted.

Top