عبور زمان


Title عبور زمان
Hit 3339
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location فیلبند
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 3200


1 comments have been posted.

عکس زیبا ست . تایم لپس هم خیلی خوب کار شده افکت زوم و آنزوم خیلی خوب کار شده. فقط اگر کمی به ابرها نزدیکتر بودی میتوانستی حرکت پنبه وار ابرها را هم به خوبی ثبت کنی موفق باشی
Top