سحابی هلیکس


Title سحابی هلیکس
Hit 3398
Photographer مهدی رحیمیمهدی رحیمی
Location روستای اوج بغاز از توابع شهرکرد
Camera کانن 450 دی
Telescope 120 شکستی آپو
Exposure 40فرم3 دقیقه ای+14دارک+14فلت
ISO 800
Photography Techniques استک با DSS
Date of photography 29 آمرداد 94


1 comments have been posted.

اقای رحیمی عزیز عکس زیبا و همراه با جزییات خیلی خوبی از سحابی است موفق باشید
Top