خطوط رویایی 1


محل ثبت جنگل منطقه تنگ شکن شهرستان ارسنجان. 
متشکل از 283 فریم پیوسته با این مشخصات: 
نوع دوربین : Canon 50D * شاتر : 30 ثانیه * دیافراگم : F3.5 * ایزو: ISO:1600 * لنز Canon 18-55mm * فوکال 18mm ، 
ترکیب شده با نرم افزار Startrails
Title خطوط رویایی 1
Hit 3672
Location جنگل تنگ شکن ارسنجان
Camera canon 50D
Lens canon 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 283 فریم 30 ثانیه
ISO 1600
Date of photography 09 / آذر / 1389


No comments have been posted.

Top