رد ستارگان /جهرم/ قلعه قدیمی خان کرم


رد ستارگان /جهرم/ قلعه قدیمی خان کرم
Title رد ستارگان /جهرم/ قلعه قدیمی خان کرم
Hit 3993
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم/ قلعه قدیمی خان کرم
Camera 60 دی کانن
Lens 10/22
Lens Aperture 4
Telescope -
F -
Exposure 30 ثانیه
Filter -
ISO 1600
Photography Techniques آسمان شب
Accessories پایه و ریموت کنترل
Date of photography 11 /10/ 93
keyword
ستارگان


2 comments have been posted.

ممنونم جناب استاد رحیمی...درسته فراموش کردم...این مکان بنام قلعه خان کرم نزدیک شهرستان جهرم هست..حدودا 20 کیلومتر تا شهر فاصله دارد..تشکر
آقای اندام عزیز عکس خوبی گرفته اید از نام این مکان چیزی ننوشته اید موفق باشید
Top