قدیمی

 

M 81

کهکشان بده Bode galaxy

ماه و سوار


تصویر نجومی روز ناسا: دریا و آسمان باستانی

ممکن است اینها به نظر سنگ های دایره‌ای شکل بیایند، اما در حقیقت آنها زنده هستند. علاوه بر این، آنها نسخه جدیدی از قدیمی ترین گونه های شناخته شده حیات هستند؛ گونه‌ای با نام استروماتولیت.

تصویر نجومی روز ناسا: دیسک آسمانی نبرا

این صفحه را به عنوان قدیمی ترین شیء شناخته شده مربوط به آسمان شب، در نظر می‌گیرند.

سحابی ویل Veil nebula


نخستین تورعکاسی نجومی خارج از کشور

با نخستین تور عکاسی نجومی خارج از کشور به مقصد عکاسی از شفق های قطب شمال همراه شوید.

The Eye of Universe

یک شب فوق العاده کنار دوست خوبِ قدیمیم احسان رستمی زاده. A Wonderful Night With My Old Good Friend Ehsan Rostamizadeh

رد ستاره کاروان سرای قدیمی لارستان


قلعه قدیمی سریزد


رد شهاب سنگ بر فراز یک کاروانسرا


Top