طلوع در گورستان!!


Title طلوع در گورستان!!
Hit 2770
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location جزیره قشم
Camera 6D
Lens 14mm-samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques تک شات...


2 comments have been posted.

خيلي خوبه اين عكس علي, اون 88 كه ديگه خاطراتو تداعي مي كنه :p
کاش انعکاس کامل لنج رو ثبت کرده بوی علی آقا. با این حال باز هم دوسش دارم. احسنت
Top