کهکشان M33


کهکشان M33 در صورت فلکی مثلث قرار دارد. یکی از اجرام زیبا برای عکاسی نجومی و همچنین برای پردازش تصویر کهکشان مثلث است. 
بیش از 2 ساعت از این کهکشان با فریم های 5 دقیقه ای با استفاده از آتوگایدر عکاسی کردم تصویر کنونی 45 دقیقه از 2 ساعت نورهی را نشان می دهد.
به نظرم این کهکشان را باید در بزرگنمایی های بالا و با اپتیک های بزرگتر عکاسی کرد. با توجه به F 5.2 تلسکوپ و استفاده از فوکال ردیوسر کهکشان کمی کوچک شد که اینجا آن را کراپ کردم. 


در باره کهکشان M33

  کهکشان مارپیچی M۳۳ نام خود را از صورت فلکی مثلث که در آن قرار دارد گرفته است و اندکی بیش از  ۲ میلیون سال نوری با ما فاصله دارد. هر چند که این کهکشان در صورت فلکی مثلث قرار دارد اما از طریق صورت فلکی آندرومدا راحت ترمی توان آن را  یافت. اگر کهکشان آندرومدا را به سمت ستاره(MIRACH) ادامه دهید و به میزان فاصله این دو به پایین بیایید به کهکشان M۳۳ می رسید. البته این کهکشان کوچکتر و کم نورتر ازM۳۱ است و با چشم غیر مسلح قابل رویت نیست. چرا که قدری برابر با ۷/۵ دارد. اما در تلسکوپ به زیبایی این کهکشان پی می برید.این کهکشان بهمراه کهکشانهای راه شیری وکهکشان آندرومدا سه کهکشان بزرگ از خوشه کهکشانی محلی می باشد. احتمالا" قمر کهکشان راه شیری بوده وجرم آن یک هفتم جرم کهکشان راه شیری می باشد.بدلیل درخشندگی سطحی کم مشاهده آن سخت است.دوربین های دوچشمی منظره ای محو را نشان می دهند ولی تلسکوپ می تواند تا حدودی جزییات را نیز به نمایش بگذارد.اندازه هسته آن نسبت به بازوهای آن کم است.

تصاویر تهیه شده در ناحیه اشعه ایکس از این کهکشان نشان دهنده وجود هزاران ستاره دوتایی تولید کننده اشعه ایکس است.این دوتایی ها اغلب بصورت ترکیبی از یک سیاهچاله نسبتا کم جرم با جرم چند برابر جرم خورشید وستاره ای دیگر هستند.

 برگرفته از دانشنامه http://www.haftaseman.ir/

Title کهکشان M33
Hit 4800
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستای شور آباد
Camera 40D Modify
Telescope Vixen 115s ED+Focal Reducer f5.2
F 5.2
Exposure 45 دقیقه
Filter Sky Glow
ISO 1000
Photography Techniques استک
Accessories Vixen AGA1 + Vixen 7x50 Guide Scope
Date of photography مهر ماه 93
keyword
کهکشان


No comments have been posted.

Top