جمع بزرگان زمستان


Title جمع بزرگان زمستان
Hit 3356
Photographer حجت ظفرخواهحجت ظفرخواه
Location خوی
Camera canon 60D
Lens 15-85mm
Lens Aperture 3.5
Exposure 20sec
ISO 1600
Photography Techniques پانوراما


2 comments have been posted.

خیلی ممنون آقای رحیمی عزیز. اون شب مقداری بخار در هوا موجود بود که در عکس اصلی سایز ستاره ها اندکی تغییر پیدا کرده بود و من در ویرایش اندکی اغراق کردم در این مورد. :)
نمای خیلی زیبایی ثبت کرده اید. افزایش اندازه و روشنایی ستارگان با استفاده از فیلتر بوده یا وضعیت هوا و بخار آنها را به این شکل درآورده و یا این که تصویر ویرایش شده است ؟
Top