رنگها


دره رنگین کمان جزیره قشم
Title رنگها
Hit 3321
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location جزیره هرمز
Camera 6D
Lens samyang
Lens Aperture 2.8
Exposure 25 s
ISO 5000


1 comments have been posted.

عکس زیبایی است. کمی رنگ قهوه ای در تصویر زیاد است ایا مربوط به شرای جوی و شرجی است و رنگ محیط هم همینطور شده مربوط به اقیلم است ؟
Top