شهاب خداحافظی


شهاب
هدیه ی سال نو
امیدوارم از آن خوشت بیاید
   از طرف دوستت زمستان
.......................................
عکس در شب ماراتن مسیه گرفته شده
راه شیری زمستانی نمایشی خیره کننده را برای خداحافظی اجرا میکند
نوردهی کمی بلند مدت بوده و از موتور ردیاب استفاده شده است
Title شهاب خداحافظی
Hit 2864
Location کاروانسرای قصر بهرام
Camera canon 550D
Lens 14mm f/2.8 samyang
Lens Aperture 4
F 14
Exposure 3:30
Filter -----
ISO 1600
Accessories موتور ردیاب


No comments have been posted.

Top