رد جبار!!


Title رد جبار!!
Hit 3133
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location لامِرد
Camera کنون 6d
Lens 24-105
Lens Aperture 8
Exposure 30s
ISO 1000
Date of photography 14 آذر


2 comments have been posted.

خیلی زیباست موفق باشید استاد حسن زاده
ایده خوبی است. استفاده از جاده حرکت نور ماشین و نمایی از شب کار خوبی را ایجاد کرده است. موفق باشید
Top