برفراز تاریخ


Title برفراز تاریخ
Hit 3252
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location فیروزآباد...فارس
Camera 6D
Lens Aperture 2.8
Exposure 25s
ISO 3200


1 comments have been posted.

یک عکس زیبا و با ارزش تاریخی . خوب ثبت کرده اید و تبریک برای برگزیده شدن این عکس موفق باشید
Top