خورشید هم چنان آرام


Title خورشید هم چنان آرام
Hit 2933
Photographer علی رحیمیعلی رحیمی
Location اصفهان - دولت آباد - بالای پشت بام منزل
Camera کانن30D
Telescope 6اینچ ویکسن
Exposure 1/1600 ثانیه
Filter مایلار
ISO 400
Photography Techniques استک بارجیستکس و پردازش با فتوشاپ
Accessories دکلانشور
Date of photography 93/2/4


No comments have been posted.

Top