رد ستارگان


پردازش در فتوشاپ6 و نرم افزار استار ترایلس
تعداد 170 شات را روی ریموت تنظیم کرده بودم.متاسفانه بعلت حمله سگها موفق به ثبت بیش از 50 فریم نشدم و فرار کردم....حیف شد...انشا الله بار دیگه...
Title رد ستارگان
Hit 3159
Photographer محمود انداممحمود اندام
Location جهرم....قلعه رودخانه قره قاچ
Camera 60 دی کانن
Lens 10/22
Lens Aperture 4.5
Telescope -
F -
Exposure 55 ثانیه
Filter -
ISO 500
Photography Techniques رد ستارگان
Accessories ریموت و پایه عکاسی
Date of photography 18/6/93
keyword


No comments have been posted.

Top