قابی از زیبایی های شب


قابی از زیبایی های شب

حرکت آرام ستارگان در آسمان ، رقص برگهای درختان  با حرکت ملایم باد ، سکوتی که گه گاه  با صدای باد پیچیده در میان برگها توجهم را به خود جلب میکند و حرکت شبح وار ابرها و سو سوی ستارگان از میان ابرها ، همه لذتی هستند که فقط در چنین شرایطی قابل لمس و درک اند. 

 
Title قابی از زیبایی های شب
Hit 3700
Photographer Mohammad RahimiMohammad Rahimi
Location روستاری شور آباد 40 کیلومتری شمال اصفهان
Camera کانن 5d مودیفای
Lens 14 میلیمتر
Lens Aperture 3.5
Exposure 67 ثانیه
ISO 1600
Photography Techniques 1.2 سرعت ستاره ای
Accessories مقر عکاسی ویکسن پلاری
Date of photography 29/5/214


No comments have been posted.

Top