ردی بر اقتصاد!!


Title ردی بر اقتصاد!!
Hit 3264
Photographer علی حسن زادهعلی حسن زاده
Location عسلویه
Camera Canon EOS 6D
Lens 24 - 105
Lens Aperture 8
Exposure 1 دقیقه
ISO 400
Photography Techniques رد ستاره
Date of photography بهمن 92


2 comments have been posted.

عکس زیبایی است موفق باشید
دوست دارم این عکسو.زیبا شده
Top