کهکشان راه شیری


کهکشان راه شیری از کنار بارگاه سوم دماوند دمای -۵ و باد ۳۰کیلومتر در ساعت
Title کهکشان راه شیری
Hit 2652
Photographer حسن سوریحسن سوری
Location بارگاه سوم دماوند ارتفاع ۴۲۰۰ متر
Camera Canon 400 D
Lens 18-200
Exposure 30s
ISO 100


1 comments have been posted.

بسیار زیباست
Top