دنباله دار لاوجوی


دنباله دار لاوجوی در آسمان صبحگاهی
فریم ها توسط نرم افزار Maxim DL باهم ترکیب شده اند . درهنگاه تنظیم نور تصویر برای دیده شدن دم دنباله دار، به ناچار هسته وسر دنباله دار کاملا" آور و سفید خواهد شد. برای مشخص کردن جزییات سر دنباله دار از همان تصویر قبل ، آنرا در فتوشاپ باز نموده و در قسمت Image گزینه Gradiant را انتخاب نمودم. در این قسمت شما میتوانید به هر شدت نور خاص ، یک رنگ خاص اختصاص دهید و چنانچه تعداد سطح زیادی مد نظر داشته باشید رنگها دوباره یا حتی سه باره تکرار خواهند شد. تصویر کاملا" علمی است تا جاییکه در اکثر رصدخانه های دنیا جهت آنالیز تصاویر اجرام از این روش استفاده می نمایند زیرا چشم انسان بسیار راحت تر میتواند رنگهای مختلف را به جای شدتهای نوری مختلف که بسیار هم به هم نزدیک هستند ، ازهم تشخیص دهد.
Title دنباله دار لاوجوی
Hit 3704
Location کمشچه - اصفهان
Camera canon 400 D
Lens ---
Lens Aperture ---
Telescope R200ss 8 inch Vixen
F 4
Exposure 80sec x 6
Filter ---
ISO 1600
Date of photography 12/11/2013


1 comments have been posted.

بسیار خوب کار جالبی انجام داده اید و ممنون که توضیحات مناسبی هم از نحوه انجام آن نوشته اید. این کار باید بین همه ما فراگیر شود. نوشتن نجوه عکاسی و در میان گذاشتن تجربیاتمان در کنار هر عکس موفق باشی
Top