ماه گرفتگی نیم سایه‌ای


دو عکس در شرایط یکسانی عکاسی و ویرایش شده اند
Title ماه گرفتگی نیم سایه‌ای
Hit 3989
Location کرمان
Camera canon 40D
Lens Aperture 5
Telescope 8 اینچ نیوتنی اسکای واچر
F 1000mm
Exposure 1/2000sec
ISO 100
Photography Techniques stack


No comments have been posted.

Top