گذر


Title گذر
Hit 3270
Location تهران
Camera Canon EOS 6D
Telescope ED80


2 comments have been posted.

ممنونم :)
خیلی خوب وجالبه . کم کم داری به زمانی نزدیک میشی که یک هواپیما دقیقا در مرکز ماه در حال اوج گیری باشه به صورتی که گازهای خروجی از موتورها سطح ماه رو فلو کرده باشه :) به هر حال این کار شما و عکاسی مداوم با این سبک با ارزش و قابل تقدیر هست موفق باشی
Top