دنباله دار lovejoy


رصد و ثبت دنباله دار lovejoy توسط گروه رصدی بارنارد در بامداد 17مهر

عکس متشکل از 5 شات یک دقیقه ای است که توسط نرم افزار فتوشاپ استک شده اند.
Title دنباله دار lovejoy
Hit 4617
Location روستای هونجان
Camera D5100
Telescope vixen 8"
Exposure 60 sec * 5
ISO 2000


1 comments have been posted.

آقای اخلاقی عکس خوبی است در هفته های آینده باید منتظر اتفاقات هیجان انگیزی در باره این دنباله دار باشیم.
Top