آخرین روزهای راه شیری


Title آخرین روزهای راه شیری
Hit 2729
Photographer علیرضا خوندعلیرضا خوند
Location هونجان
Camera canon 60D
Lens 16.35
Lens Aperture 2.8
Exposure 30s
ISO 1600
Photography Techniques panorama
Accessories سه پایه
Date of photography 92


1 comments have been posted.

آقای خوند عزیز پانورامایی زیبایی است.
Top