آسمان شگفت انگیز


Title آسمان شگفت انگیز
Hit 2635
Photographer مرتضی صالحیمرتضی صالحی
Location سیرجان
Camera canon550D
Lens 18-55
Lens Aperture 3.5
Exposure 30sec
ISO 1600
Photography Techniques پانورما


3 comments have been posted.

ممنون دوستان دقیقا مشکلم ادیت عکسا هست!
عکاستونو دیدم، مشکل عکساتون از نظر من ادیتتونه، ادیت خوبی روی عکساتون نمیدین، یه کمی بیشتر کار کنین روی ادیت عکساتون. پیروز باشین
جناب صالحی پانورما خوبی گرفتید ولی ادیت خوبی نداره متاسفانه
Top