سحابی روزت (گل سرخ) با ساقه ای بلند

سحابی روزت (گل سرخ) با ساقه ای بلند


آیا نام دیگری برای سحابی روزت (گل سرخ) تا این اندازه مناسب آن به نظر می رسد؟ بنظر نمی رسد که نام جدید NGC 2237 برای این سحابی چیزی از زیبایی ظاهری این گل سرخ روی ساقه بلندی از گاز هیدروژن درخشان کاسته باشد. درون این سحابی، یک خوشه باز متشکل از ستاره های جوان و درخشان وجود دارد که نام NGC 2244 برای آن تعیین شده است. این ستاره ها حدود چهار میلیون سال پیش از ماده موجود در این سحابی تشکیل شده اند و بادهای ستاره ای آنها حفره ای در مرکز سحابی ایجاد کرده که توسط لایه ای از گرد و غبار و گاز گرم احاطه شده است. نور ماوراء بنفش ساطع شده از ستاره های داغ این خوشه باعث درخشش سحابی اطراف می شود. سحابی روزت حدود 100 سال نوری قطر داشته و در حدود 5000 سال نوری از ما فاصله دارد و با یک تلسکوپ کوچک در صورت فلکی تکشاخ  قابل مشاهده است.


Top