ورونا روپس: بلندترین پرتگاه شناخته شده در منظومه شمسی

ورونا روپس: بلندترین پرتگاه شناخته شده در منظومه شمسی


آیا می توانید از پرش از بلندترین پرتگاه موجود در منظومه شمسی زنده بمانید؟ احتمالش هست. عمق ورونا روپس واقع در میراندا قمر اورانوس 20 کیلومتر عمق دارد ( ده برابر عمیق تر از گراند کانیون در زمین). با توجه به جاذبه کم میراندا، حدود 12 دقیقه طول می کشد تا یک فرد ماجراجو به عمق آن سقوط کند و با سرعت یک اتومبیل مسابقه به پایین آن برسد، یعنی حدود 200 کیلومتر در ساعت. حتی در این صورت، در صورت استفاده از کیسه های هوای مناسب، سقوط ممکن است بی خطر باشد. تصویر امروز از ورونا روپس توسط فضاپیمای روباتیک وویجر-2 در سال 1986 ثبت شده است. نحوه ایجاد این پرتگاه عظیم ناشناخته مانده است، اما احتمالاً به یک ضربه بزرگ یا حرکات زمین ساختی مربوط است.


Top