دریای فریگوریس

دریای فریگوریس


دریای فریگوریس:
دریای فریگوریس که تا حدی روشن تر از دریاهای دیگر ماه است، در شمال ماه واقع شده است. این دریا که با نام دریای سرما نیز شناخته می شود، در این عکس در نزدیکی لبه منطقه قطبی شمالی ماه دیده می شود. دهانه افلاطون با کف تیره و 95 کیلومتر عرض درست در سمت چپ مرکز آن جا خوش کرده است. قله های آفتاب گیر کوه های آلپ ماه (Montes Alpes) در زیر و سمت راست پلاتو، حدفاصل دریای باران ها و دریای فریگوریس به روشنی قابل مشاهده هستند. ساختاری مشخص و مستقیم که از میان کوه ها عبور می کند دره آلپ ماه (Vallis Alpes) است. این دره با پیوستن به دریای باران ها و دریای فریگوریس، حدود 160 کیلومتر طول و تا 10 کیلومتر عرض دارد.

Top