ملاقات عطارد با هلال زهره

ملاقات عطارد با هلال زهره


اشتباه نکنید. این منظره یک ستاره درخشان و هلال ماه نیست که از میان شاخه های یک درخت اکالیپتوس ثبت شده است، بلکه هلال زهره و سیاره عطارد است. در نزدیکی افق غربی بعد از غروب آفتاب، این دو سیاره داخلی منظومه شمسی این میدان دید تلسکوپی را در تاریخ 22 ماه مه با هم به اشتراک گذاشتند که از تراس خانه ای در "سیویتاوچیا" ایتالیا ثبت شده است. زهره، این چراغ آسمانی بسیار درخشان ، این روزها در گرگ و میش و در اندازه ظاهری بزرگتری دیده شده و هلال نازک اش را بهتر می توان دید، زیرا در حال نزدیک شدن به حضیض خود است که در تاریخ 3 ژوئن بین زمین و خورشید قرار اتفاق خواهد افتاد. عطارد اما در حال بالا آمدن در آسمان غربی بوده و در تاریخ 4 ژوئن به بیشترین جدائی زاویه ای خود از خورشید خواهد رسید، همین مساله باعث شده که عطارد که معمولاً به علت نزدیکی زیاد به افق در زمان های نزدیک به طلوع و غروب خورشید به سختی قابل مشاهده است، اکنون به راحتی دیده شده و این مقارنه زیبا با زهره درخشان را به وجود بیاورد.


Top