آسمان روستایی زینل آباد


سد خاکی روستای زینل آباد استان فارس
Title آسمان روستایی زینل آباد
Hit 2214
Photographer جواد آب افکنجواد آب افکن
Location سد خاکی روستای زینل آباد استان فارس
Camera canon 6d
Lens 14
Lens Aperture 2.8
Exposure 30
ISO 2500


3 comments have been posted.

بسیار زیباست
ممنون از توجه تون آقای رحیمی
عکس خیلی خوب و زیباییه . انعکاس آسمان روی آب جلوه زیبایی به عکس شما داده موفق باشید
Top