STARFORGE: شبیه‌سازی شکل‌گیری یک ستارهامتیاز ویدئو و متن:  Michael Y. Grudić (Northwestern U.et al.STARFORGE Collaboration;

موسیقی: Prelude, Op. 28, No. 4 in E Minor (Frédéric Chopin)

ستاره‌ها چگونه شکل می‌گیرند؟  اغلب در ابرهای مولکولی عظیمی که در قرص مرکزی کهکشان قرار دارند، تشکیل می‌شوند. این فرایند با بادهای ستاره‌ای، جت‌ها (فوران‌ها)، نور ستاره‌های پرانرژی و انفجار‌های ابرنواختری ستاره‌های قبلی، شروع می‌شود، تحت تاثیر قرار می‌گیرد و محدود می‌شود. این ویدئو همین فعل‌و انفعالات را که STARFORGE   از ابر گازی که 20 هزار برابر خورشید جرم دارد محاسبه و شبیه‌سازی کرده است ، نشان می‌دهد. در این فیلم گذر زمان تصویرسازی‌شده، نواحی روشن‌تر نشان‌دهنده گازهای متراکم‌تر، رنگ‌ها نشان‌دهنده سرعت گاز (بنفش آرام و نارنجی سریع است)، در حالی‌که نقاط موقعیت  ستاره‌هایی که به تازگی شکل‌گرفته‌اند را نشان می‌دهد. با شروع فیلم ، ابر گازی که حدود 50 سال نوری گستردگی دارد تحت نیروی جاذبه‌ی خودش شروع به متراکم شدن می‌کند. طی 2 میلیون سال، نخستین ستاره‌ها شگل می‌گیرند، در حالیکه می‌بینیم ستاره‌های عظیم تازه شکل گرفته شده جت‌هایی (فوران‌هایی) عظیم به بیرون منتشر می‌کنند. این شبیه‌سازی بعد از گذشت 4/3 میلیون سال متوقف می‌شود و سپس می‌چرخد و حجم و چشم‌انداز سه‌بعدی آن‌را به تصویر می‌کشد. موضوع شکل‌گیری ستاره بسیار ناشناخته مانده است، از جمله تأثیر جت‌ها در محدود شدن جرم ستاره‌هایی که بعدا شکل گرفته‌اند.Top