سیاره من


اولین تجربه ام در عکاسی کروی. برای ساخت این عکس یه پانورامای 360 درجه گرفتم بعد با فوتوشاپ ادیت و به شکل کروی تبدیل کردم.
Title سیاره من
Hit 4104
Photographer انور قادریانور قادری
Location کردستان بانه روستای کوخی مامه عزیز
Camera 40D کانن
Lens 14mm
Lens Aperture 2.8
Exposure 17 شات. 30 ثانیه
ISO 1600


No comments have been posted.

Top