گلهای

 

خوشه پروین و سحابی کالیفرنیا بر فراز گلهای آفتابگردان

خوشه پروین یک خوشه ستاره ای باز در صورت فلکی ثور هست که در عکس میبینید در سمت چپ خوشه پروین هم سحابی کالیفرنیا رو مشاهده میکنید که به صورت یک هاله قرمز رنگ دیده میشه

راه شیری و گلهای بهاری


درخشش اندرومدا در اعماق جنگلهای مازندران

درخشش اندرومدا بر فراز کلبه یخ زده , در اعماق جنگلهای مازندران

Top