نیاسر

 

مسابقه عکاسی نجومی

دبیرخانه همایش نجوم و گردشگری فضا پایه نیاسر با همکاری رصدخانه دانشگاه کاشان مسابقه عکاسی نجومی برگزار می کند

چشم اندازهای زیبای ایران در شب

منتخب عکس های نجومی عکاسان ایرانی از چشم اندازهای زیبای ایران در شب

طلوع و چارتاقی نیاسر

طلوع خورشید در کنار چارتاقی نیاسر کاشان

برج دیدبانی نیاسر


یلدا نیز میگذرد...

چارتاقی نیاسر

طلوع ماه و چارتاقی نیاسر

طلوع ماه در آخرین روز های پاییز

یک رویداد،یک زمان،یک بنا،یک لحظه

گذر سیاره ناهید از مقابل خورشید و آتشکده نیاسر تصویر به کمک تلسکوپ نیوتنی 4،8 اینچ از فاصله 1،5 کیلومتري بنا ثبت شده است از 5 ماه قبل از رویداد شروع برنامه ریزی کرده بوده ام

Top