طلوع ماه و چارتاقی نیاسر


طلوع ماه در آخرین روز های پاییز
Title طلوع ماه و چارتاقی نیاسر
Hit 5253
Photographer مجید قهرودیمجید قهرودی
Location کاشان - نیاسر
Camera canon 50D
Lens canon 70-300 L
Lens Aperture f/5.6
Exposure 1/10
ISO 500


1 comments have been posted.

مجید جان عکس بسیار زیبا و بی نظیری هست نمونه عکسهایی که از شما انتطار عکاسی از آنها میرود . بسیار خوب موفق باشی
Top