صوفی

 

آسمان شب چهارمحال_بختیاری ،اردل


Night Sky


Desert at night


کهکشان آندرومدا


بقعه شیخ قاضی حسن

سپاس از دوست همیشه همراه مسلم پورشمسی و عکاس خوب شهرستان خنج جناب مجید احمدی گرامی.

کهکشان آندرومدا

نمایی از کهکشان آندرومدا M31

کهکشان M31 کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا یا M31 نام دیگری نیز دارد. کهکشان صوفی

کهکشان آندرومدا


انتشار فهرست نهایی شرکت کنندگان و اطلاعات مورد نیاز برای حضور در کارگاه TWAN

با اتمام ثبت نام در پنجمین کارگاه عکاسی جهان در شب TWAN ، اسامی شرکت کنندگان نهایی این کارگاه اعلام شد.

اطلاعیه دبیرخانه برگزاری کارگاه عکاسی نجومی جهان در شب TWAN

اسامی پذیرفته شدگان پنجمین کارگاه آموزشی عکاسی نجومی جهان در شب TWAN منتشر شد.

Top