دارد

 

عکاسی شب دشت کویر طرود شاهرود

Night Photography of desert of Troud in Iran photo shot by Nikon D610

Moon

عکاس از ماه با فاصله کانونی ۲۴۰۰mm

Desert at night


در قلب سحابی رزت


LDN 1292 Dark Nebula Near Polaris


Glory Night Scape


کهکشان آندرومدا


دیوار ماکیان Cygnus wall

دیواره ماکیان، بخشی از سحابی آمریکای شمالی در صورت فلکی ماکیان است. سحابی تقریبا1500سال نوری از زمین فاصله دارد. وسعت دیواره ماکیان تقریبا 20 سال نوری است. دیوار متمرکزترین قسمت ستاره زای سحابی را به نمایش میگذارد

Comet Neowies


Blue Horsehead Reflection Nebula


Top