جزیزه

 

کهکشان مارپیچی مسیه96 از دید هابل

در این تصویر رنگی و دقیق از مرکز یک جزیزه‌ی کیهانی با نام مسیه96، به نظر می‌آید که ردهایی از غبار، در حال چرخش به دور هسته‌ی کهکشان هستند.

آغاز روز

طلوع خورشید در سواحل جزیزه زیبای قشم

طلوع زندگی

طلوع مهر تابان در سواحل جزیزه قشم

Top