اختفا

 

اختفای زهره در پشت ماه


نمایش گذر سیاره عطارد به صورت زنده

وبگاه آسمان پارس طی 15 سال گذشته بیش از 10 بار اقدام به نمایش زنده وقایع آسمانی نظیر خسوف ، کسوف ، گذر زهره و عطارد از طریق وب نموده است.

نتایج رقابت عکاسان نجومی 2014

مسیر حرکت ستارگان بر فراز Giant’s Causeway در ایرلند شمالی، ابرهای غبار که توسط تابشهای کیهانی با فاصله هزاران سال نوری به اشکال عظیم‌الجثه تبدیل شده‌اند و بارش‌های درخشان شهاب‌سنگ در آسمان دود گرفته اندونزی بر فراز کوه برومو، تنها برخی از تصاویر خار

عبور ایستگاه فضایی از مقابل ماه


اختفا ستاره Ain


اختفای مشتری و ماه

اختفای مشتری پشت ماه در سحرگاه در 25 تیر 1391

همنشینی ماه و مشتری

اختفاء ماه و مشتری

ناشناخته

گزارش مشاهده ی جسم نورانی ناشناخته در آسمان

آخرین رویت این قرن

همپوشانی ( اختفا ) دیدنی سیاره مشتری صبحگاه یکشنبه 25 تیرماه 1391

اختفای مشتری


Top