آسمان!

 

شکوه جبار تمامی ندارد!

این شما و این رویای رنگی دیگری از جبار آسمان!

غبار تاریک و ابرهای رنگین، میزبان ستاره‌ی قلب‌العقرب در آسمان!

چرا آسمان در نزدیکی قلب‌العقرب و ستاره‌ی رو-مارافسای، این‌چنین غباری و در عین حال، رنگی به نظر می‌رسد؟

رگه‌هایی در آسمان!

شب فرا رسیده اما، هم‌چنان نور خورشید در آسمان حضور دارد!

کهکشان آندرومدا

نمایی از کهکشان آندرومدا M31

نماهایی زیبا از آسمان شب ایران

جدیدترین تصاویر عکاسان ایرانی از زیبایی های شب در نقاط مختلف ایران

پیچ و تاب آسمان!


سکوت آسمان!


پلی به آسمان!


ترک های زمین و آسمان!


گنبد آسمان!

گنبد نمکی جاشک....استان بوشهر...شهرستان دشتی...15 شات 30 ثانیه

Top