هواتاب

 

پرواز بر فراز زمین در شب 2


هواتاب رنگین‌کمانی بر فراز ازورِس


منظره ای از آسمان شب ساردینیا:


Airglow Waves

درخشش هواتاب به رنگ سبز و قرمز در یک شب رصدی

تصویر نجومی روز ناسا: مشاهده پرتاب موشک از ایستگاه فضایی بین المللی

تاکنون پرتاب یک موشک را از فضا مشاهده کرده‌اید؟

تصویر نجومی روز ناسا: هواتاب بر فراز کوه های راکی کانادا

شناخته شده ترین صورتواره فلکی که در آسمان نیمکره شمالی قابل مشاهده است، در این تصویر بر فراز کوه های راکی کانادا مشخص است. این تصویر، هفته گذشته از پارک ملی بنف گرفته شد.

اسمان شگفت انگیز

راه شیری و هواتاب برفرازپارک ملی توران

منابع نوری در آسمان شب (آسمان‌تاب‌)

نورپردازی در عکاسی نجومی زمین و آسمان یکی از نکات مهم در این سبک از عکاسی است و نورپردازی مناسب پیش‌زمینه در شرایطی که تاریکی حکم‌فرماست نقش مهمی در کیفیت تصویر نهایی دارد.

هواتاب و آسمان زمستان


هواتاب در کنار نوار راه شیری


Top