دنباله دار Comet 103P/Hartley


در این عکس چگونگی حرکت دنباله دار در آسمان به تصویر کشیده شده است.  تلسکوپ روی دنباله دار قفل شده بود تا تصویر نهایی از آن داشته باشیم و من از فریم های آن جهت این پویانمایی هم استفاده کردم. حجم فیلم 3 مگابایت است و کمی باید صبور باشید!

Title دنباله دار Comet 103P/Hartley
Hit 3461
Location مارشینان - اصفهان
Camera Nikon D3000
Lens ---
Lens Aperture ---
Telescope 6 اینچ اسکای واچر
F 5
Exposure ترکیب 5 فریم 1 دقیقه ای
Filter ---
ISO 1600
Photography Techniques پویانمایی
Accessories ---
Date of photography 9 اکتبر 2010


1 comments have been posted.

کار ارزشمندیه موفق باشید.
Top